• حداقل توان : 125 – 95 ولت ای سی ، 50/60 هرتز ، 1 آمپر
  • حداکثر توان : 250 – 190 ولت ای سی ، 50/60 هرتز ، 1 آمپر
  • ماکزیمم سرعت : 5000cpm +- 1000cpm
  • رنج دمای عملیاتی : صفر تا 54 درجه سانتی گراد