• نمایشگر LCD
  • لوپ پاور و دارای خروجی 4 تا 20 میلی آمپر متناسب با سرعت ارتعاش
  • محافظت در برابر شوک های دمایی
  • رنج کاری 1 ips یا 25.4 mm/s
  • دقت 2%
  • پاسخ فرکانسی 2 تا 1500 هرتز
  • ولتاژ تغذیه 13 تا 30 ولت DC