فلومتر ورتکس برند Endress Hauser مدل F200

F200-Endress Hauser Vortex FlowMeter

یک فلومتر یا جریان سنج ابزاری کنترلی برای اندازه گیری Flow Rate یا میزان جریان عبوریِ خطی ، غیر خطی ، حجمی یا جرمی سیال مورد استفاده است .

فلومتر ها با اسامی  مختلفی در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند از جمله Flow Gauge ، Flow Indicator ، Liquid Meter ، Flow Rate Sensor ، Rotameter و … اما عنوان جامع تر و مورد استفاده تر این ابزار ، فلومتر می باشد .

فلومتر ها انواع مختلفی دارند اما اساس کار همگی ، استفاده از سنسورها برای اندازه گیری جریان عبوری است . برای اندازه گیری فلو در جریان های آزاد مانند آب رودخانه ها هم از فلومتر استفاده میشود اما کاربرد اصلی و صنعتی این وسیله برای اندازه گیری جریان داخل یک سطح مقطع مانند جریان عبوری سیال از یک خط لوله است . همچون خط لوله ی نفتی یا گازی .

فلومتر های اولتراسونیک ، مغناطیسی ، کوریولیس ، جابجایی مثبت یا Positive Displacement ، ورتکس ، توربینی و … از انواع فلومتر های مورد استفاده در صنعت هستند .

فلومترهای ورتکس دسته ای از فلومترها هستند که از آنها با نام فلومترهای جریان گردابی هم نامبرده میشود . اساس کار این فلومترها جهت دست یافتن به فلوی حجمی سیال به کمک Flow Computing است .

داخل بدنه ی این فلومترها یک قطعه وجود دارد که اصطلاحاً Bluff Body گفته میشود . Bluff Body دقیقاً در وسط مسیر جریان سیال وجود دارد و به نوعی مزاحم حرکت آن میباشد اما خاصیتی که دارد اینکه سیال بعد از رسیدن به Flow Rate ای خاص ، با عبور از سطح مقطع فلومتر و برخورد با Bluff Body دچار گرداب هایی میشود .

گرداب ها پشت سر هم و در جهت های مخالف هم ایجاد میشوند و توسط جریان سیال داخل سطح مقطع فلومتر شروع به حرکت میکنند . در واقع انگار جاده ای از جریان های گردابی تشکیل شده است .

در پایین دست Bluff Body یک سنسور مکانیکال طراحی شده است که میتواند کوچکترین اختلاف فشار سیال را سنس کند .

اینجا جریان های گردابی سنسور مکانیکال را تحریک میکنند . حدفاصل بین دو گرداب توسط فانکشن های Flow Computing به محاسبه ی فلوی حجمی منجر میشود .

زمانیکه سرعت سیال بالا میرود تعداد گرداب هایی که از مسیر عبور میکنند هم بالا میرود و نتیجتاً میزان فلوی محاسبه شده هم بیشتر خواهد شد .

حالا ممکن است در مواردی سرعت حرکت و در واقع Flow Rate سیال به قدری پایین باشد که با برخورد به Bluff Body گردابی ایجاد نشود و این مکانیزم کار نکند . در این موارد اگر اصراری به استفاده از همین نوع از فلومترها باشد ، با انتخاب سطح مقطع کوچکتر ( و نتیجتاً بالاتر بردن سرعت سیال ) مشکل حل خواهد شد .

کاتالوگ محصول