• حساسیت : 100pc/g
  • پاسخ فرکانسی : 0.5Hz to 5000Hz
  • رنج دمایی : 55- تا 260+ درجه ی سانتی گراد
  • وزن نامی سنسور : 250 گرم
  • نوع کابل اتصال : 2Pole Twisted & Shielded
  • وزن کابل اتصال : 135g/m