• جنس بدنه : Stainless Steel
  • دمای عملیاتی : 40- تا 71 درجه سانتی گراد
  • فشار ورودی : 117 بار
  • فشار خروجی : 0.14 الی 7 بار