• نصب : DIN Mount
  • ولتاژ تغذیه : 24 ولت
  • ولتاز خروجی : 7.87 ولت بر میلی متر
  • متریال سنسور : A308 Aluminum