• نصب : Panel Mount
  • ولتاژ تغذیه : 24 ولت
  • ولتاز خروجی : 3.94 ولت بر میلی متر
  • متریال سنسور : A380 Aluminum