• فشارهای قابل اندازه گیری : اختلافی ، گیج ، مطلق
  • رنج فشار : فشارهای اختلافی و گیج تا 137.9 بار ، فشار مطلق تا 275.8 بار
  • نوع اتصال فرآیندی : Coplanar
  • پروتکل ارتباطی : HART 4-20 mA