نوع لول ترانسمیتر

راداری

برند و سازنده ی کالا

طول اندازه‌گیری

پروتکل ارتباطی

گواهینامه‌ی ضدانفجار

جنس بدنه

فیلتر محصولات

نوع لول ترانسمیتر

راداری

برند و سازنده ی کالا

طول اندازه‌گیری

پروتکل ارتباطی

گواهینامه‌ی ضدانفجار

جنس بدنه